Stress, we ALL have it! At times it’s easier sometime it’s worse, and it’s all personal as well. We all have different kind of stress triggers and different size of capacity to handle stress in our head. Do you know yours? Can you handle the stress well or do you start to panic always when your stress levels get up?

Very simple we can heal and relieve the stress when we understand it better; when we understand ourselves better. It is very important to listen to your mind, the feelings of your body and notice the signals your whole system sends you. Now I share my easy tips how to do that: how to ease stress and how to tolerate stress better.

___________________________

Stressi, meillä kaikilla on sitä; toisinaan pahempaa, toisinaan helpompaa. Niin kuin kaikki, on stressikin yksilöllistä. On ihmisiä, jotka eivät tunnu stressaavan mistään, ja heitä, jotka stressaavat pienemmästäkin asiasta. Toinen sietää stressiä paremmin kuin toinen, sitten on niitä, joiden paletti sortuu täysin stressitasojen kohotessa, mikä taas puolestaan ruokkii stressiä.

Stressin laukaisijat ovat yksilöllisiä siinä missä stressinsietokykykin, tärkeintä onkin tuntea itsensä siten, että osaa sekä ennaltaehkäistä, että hoitaa omaa stressiä mahdollisimman hyvin. On tärkeää kuunnella sekä kehoa että mieltä, ja kiinnittää huomiota signaaleihin, joita ne meille lähettävät.

Why are you stressed? 

Make a list of things that make you feel stressed, other list of things that add your stress and third list of things that triggers the stress in you. Take some time for thinking about these things, it’s not always so easy don’t worry if you can’t put things up right away.

When the lists are done let’s think about these things:

♥ Is this stress something you have caused yourself by your own action?
♥ Is there anything you can do for the stressful thing just right now?
♥ Is there anything you could have done for avoiding this stress?
♥ Is there something you can learn from this situation? What?

___________________________

Miksi olet stressaantunut? 

Tee lista sinua stressaavista asioista, toinen lista asioista, jotka pahentavat stressiäsi ja kolmas lista asioista, jotka altistavat stressille. Ota aikaa listan tekemiseen, asioiden oivaltaminen ja ymmärtäminen ei ole aina helppoa, joten älä hermostu, jos asiat eivät välittömästi putkahda mieleesi. 

Kun lista on valmis, ota aikaa sen tarkasteluun. Pohdi mm. seuraavia asioita:

♥ Onko stressi seurausta omasta toiminnasta vai onko sen aiheuttanut jokin muu tekijä?
♥ Voiko tehdä jotakin stressaavan asian hoitamiseksi?
♥ Olisitko voinut ehkäistä stressin toimimalla eri tavalla?
♥ Voitko oppia tästä stressistä jotakin? Mitä?

Also try these for reliving stress:

♥ Get rid of busy. Learn to not hurry all the time.
♥ Spend more time in a nature.
♥ Keep focus on breathing.
♥ Less social media.
♥ More face-to-face-contact.
♥ Invest in time with you partner.

___________________________

Kokeile myös näitä lievittääksesi stressiä:

♥ Opettele pois kiireestä.
♥ Vietä enemmän aikaa luonnossa.
♥ Pidä huomio hengittämisessä.
♥ Vähemmän sosiaalista mediaa.
♥ Enemmän aikaa kasvokkain läheisten kanssa.
♥ Panosta läheisyyteen.