Health & fitness, Lifestyle

Kun suhde ottaa enemmän kuin antaa

Kun suhde ottaa enemmän kuin antaa ei yhtälö toimi, oli kyseessä sitten parisuhde, ystävyyssuhde tai jokin muu määrittelemätön ihmissuhde. Hyvä ihmissuhde on toisen kunnioittamista, arvostamista sekä välittämistä. Se syntyy kanssakäymisestä, jossa molempien osapuolten on hyvä ja luonnollinen olla ilman stressiä ja jännitystä tai painetta toimia.Itse...