Yhteistyössä: Kotihammas

Kuten ehkä muistat, koko viime vuoteni oli suoranainen epäonnen vuosi. Yksi isoimpia stressitekijöitä matkassani oli hampaat. Aiemmin viime vuonna kaksi etu- ja kaksi takahammastani halkesivat tapaturmallisesti. Tämän seurauksena etuhampaiden muoto muuttui radikaalisti, lisäksi toiseen etuhampaaseni muodostui kiillelohkeama, mikä näytti todella kurjalta. Kosmeettinen haitta ei kuitenkaan ollut ainoa murheeni, sillä hampaitani alkoi vihloa sietämättömästi ja tykyttävä kipu hakkasi hammasjuuria kuin viimeistä päivää. Takahampaiden vauriot eivät häirinneet ulkoisesti, mutta fyysiset haitat olivat sitäkin pahempia. Olin välittömästi yhteydessä omaan hammaslääkäriasemaani ja minut ohjattiin vastaaviin tapauksiin perehtyneelle hammaslääkärille, Emma Ylitalolle Turun Kotihampaaseen.
__________________________
As you may remember my whole last year was nothing but stress and such a bad luck. One of the biggest stress maker then was my teeth, they accidentally got injured nasty way earlier last year: two of my front teeth and two of my back teeth broke up a serious way. By this the shape of my front teeth changed radically and additional the enamel of other one got injured a rude way. But not the cosmetic harm was the one and only problem teasing me, but the terrible pain and sensitivity that increased step by step. The back teeth didn’t bother me by the looks as I didn’t see them, but my tongue felt not everything was alright and chewing became more difficult and painful. It was hard to locate the pain after all as quickly I felt it all over. Immediately I contacted my dentist about what had happened and I was sent to dental clinic called Kotihammas to the dentist Emma Ylitalo, who has a great experience about similar issues.

Etuhampaani tapaturman jälkeen
My front teeth after accident
– – –

Kotihampaaseen saapuessani olin todella stressaantunut ja suunniltani huolesta, koska pelkäsin ettei hampaitani saataisi kuntoon. Emman tuntosarvet aistivat kauhuni, huoleni ja paniikkini ja hän otti kiinni tilanteesta varmalla, mutta lempeällä otteella. Tarkastettuaan tilanteen suussani Emma kertoi vaurioiden laajuuden sekä suunnitelmansa tarvittavista toimenpiteistä selkokielellä. Vähintään kuusi hammasta tulisi korjata, jotta tilanne saataisiin sekä korjattua että esteettisesti miellyttäväksi: neljä hammasta edessä ja kaksi takana. Korjaus tapahtuisi posliinililla, eli hammaslaminaateilla ja -kruunuilla. En ole ennen joutunut tilanteeseen, jossa ammatillinen empatia korostuu näin voimakkaasti. En ole helpoiten rauhoiteltavissa oleva tyyppi, mutta Emman varmuus omasta osaamisestaan sai minut rauhoittumaan ja jättämään stressin hammaslääkärin tuoliin. Myös hammaslääkäriaseman miljöö oli ihastuttavan mieltä tyynnyttävä, kodinomainen ympäristö huokui lämpöä ja rauhoitti mieltä aivan toisella tapaa kuin tavanomaiset kolkot vastaanotot.

Nyt jaan kanssanne oman matkani Kotihampaan ja hammaslääkäri Emma Ylitalon kanssa. Kerron millaista hampaiden laminointi todellisuudessa on, paljonko hammaslaminaatit maksavat, sekä milloin ja miksi hampaiden laminointi kannattaa.

Omat etuhampaani valmistuivat jouluksi ja kuten somessa olet ehkä huomannut, nyt on kelvannut taas hymyillä!
__________________________
When I arrived to Kotihammas I was very stressed, scared and terrified as I was so worried about if they couldn’t fix my teeth up. Emma somehow right away sensed my fears and panic and made me calm down by her incredible attitude: a little while later I knew I was in the very best hands. Emma made a carefully check for my mouth and explained me what was going on, how wide the damage was and how she would get it fixed up. At least 6 teeth should get repaired for getting the situation balanced in my mouth: four front teeth and two back teeth. The fixing would happen by using porcelain, the ceramic dental veneers and crowns. Not before in my life I had been in this kind of situation where the professional empathy is this way highlighted. I am not the easiest person to get calmed down, but Emma’s self-assurance of her own skills and knowledge made me relax and I was able to let the stress go. Also the milieu of dental clinic affected my mind a very calming way, it was very cozy-looking, nothing like dental clinics with cold feeling usually are, but made me feel like I was more at home than at dentist actually.

Anyway, I am now going to share the dental veneer journey of mine with you all and the experience of Kotihammas and dentist Emma Ylitalo. I am going to tell you what it is for real when your teeth got fixed with ceramic veneers, how much dental veneers cost and when and why it’s worth it.

My own front teeth got finished perfectly for Christmas and as you have seen on my social media, I have enjoyed of smiling again!

1. HAMPAIDEN LAMINOINTI: HOITOSUUNNITELMA JA KONSULTAATIO
Hampaiden esteettinen korjaus vaatii aina henkilökohtaisen hoitosuunnitelman, jonka hammaslääkäri tekee ennen hoidon aloittamista.

Jos hammaslaminaatit ja -implantit pohdituttavat ja tahtoisit saada lisätietoa sekä ammattilaisen näkemyksen sinulle parhaiten soveltuvasta ratkaisusta, löytyy Kotihampaasta konsultaatiokäynti vastaavia tilanteita varten. Esteettisten hoitojen konsultaatiokäynnillä selvitetään juuri sinun hampaillesi parhaiten sopiva vaihtoehto, joka vastaa myös henkilökohtaisia toiveitasi. Konsultaatiokäynnillä saat myös hinta-arvioin hoidon kokonaisuudesta.

Kun hoitosuunnitelma hampaiden korjauksesta hammaslaminaatein ja -kruunuin on tehty, alkaa matka lähtötilanteen talteenottamisella eli hampaiden jäljentämisellä muotteihin. Muottien valmistuksessa käytettävä massa on materiaalina täysin turvallista ja mautonta, eikä jäljennösten ottaminen hampaista tee myöskään kipeää. Hammaslääkäri valitsee välineet oman suusi koon mukaan.
__________________________
1. DENTAL VENEERS: TREATMENT PLAN AND CONSULTATION APPOINTMENT
You always need to get a personal dental treatment plan done before dental veneers, crowns or implants can be prepared.

If you are dreaming of dental veneers, thinking of dental crowns or implants and have some questions about what ever on your mind, the best way to get more professional information is to make a reservation for consultation visit. At consultation appointent in Kotihammas you will get answers to all your questions, the dentist will figure out the best solution for your dental needs and your wishes and lets you know the cost estimate.

When the treatment plan of teeth repairing with dental veneers, crowns and implants has been done, the journey can finally start. The first step is taking a mold of your teeth. The mass dentist uses is totally healthy, tasteless and taking the molds don’t hurt at all. Dentist chooses the size of equipments to fit your mouth perfectly.

2. HAMMASLAMINAATTIEN VÄRIN MÄÄRITTÄMINEN
Seuraavaksi määritetään hammaslaminaattien väri. Jos kaikkia hampaita ei laminoida, voi olla paikallaan valkaista laminoimattomat pinnat, sillä hammaslaminaatti ei tummu toisin kuin oma hammas. Hammaslaminaatteja ei myöskään voi valkaista, mikä on tärkeää huomioida sävyä valitessa. Tässä onkin yksi syy lisää harkita hampaiden pinnoitusta, pitkällä aikavälillä hampaiden jatkuva valkaisu paitsi ärsyttää hammasta myös maksaa kohtalaisesti. Hampaiden valkaisu tulee tehdä vähintään kaksi viikkoa ennen laminointia, lisäksi värimääritys on tehtävä vasta sitten, kun valkaistujen hampaiden väri on tasoittunut.

Omien hammaslaminaattieni väri on BL2.
__________________________
2. THE COLOR DEFINITION OF DENTAL VENEERS
The next step is defining the color of dental veneers and crowns. If you are not going to get all teeth fixed, it could be a good option to bleach the teeth before starting the treatment. It’s important to remember that dental veneers keep the chosen shade unlike your own natural teeth. You can’t either bleach the veneers afterwards which is important to remember when you choose the color of dental veneers. Here you have one reason more to get dental veneers, by time bleaching is harmful for teeth but also very expensive. Teeth whitening has to be done at least 2 weeks before attaching the veneers and color definition has to be done after the shade of bleaching has been stabilized.

The shade of my porcelain veneers is BL2 (Beach 2)

3. OMIEN HAMPAIDEN HIOMINEN HAMMASLAMINAATTEJA VARTEN
Seuraavaksi omat hampaat hiotaan siten, että niihin voidaan sementoida hammaslaminaatit. Hiottujen hampaiden päälle laitetaan väliaikaiset pinnat, jotka muodoltaan jo muistuttavat tulevia hampaitasi. Tämä on koko prosessin ikävin ja kivulian osuus, mutta särkylääkkeen avulla pärjää vallan mainiosti. Itse hionta ei tee kipeää, Emma puuduttaa hampaat hyvin, joten tätä ei tarvitse jännittää.

Itselläni jälkikivut olivat kovat siksi, että ylähuuleni on todella pieni ja sitä piti venyttää prosessin aikana pitkiä aikoja. Hampaiden vihlonta paheni hurjasti väliaikaisten pintojen aikana, mutta katosi kauttaaltaan, kun laminaatit saatiin paikoilleen. Väliaikaiset pinnat ovat kellertävät ja karkeat, lisäksi niiden kanssa on syytä pureskella varovaisesti. Hammaslaminaattien valmistus kestää yleensä 1-2 viikoa, joten sen kauempaa väliaikaisten hampaiden kanssa ei tarvitse kärvistellä. Itse totuin väliaikaisiin hampaisiin kolmessa päivässä.
__________________________
3. TEETH GRINDING FOR DENTAL VENEERS
The third step is grinding your own teeth to be ready for dental veneers and crowns. The ground teeth will be covered with temporary teeth, they already reminds you of the shape of your new beautiful teeth you are very soon going to have. This is the most nasty and most painful part of whole journey, but you will survive with a little help of paracetamol very well. The grinding itself you can’t even feel, Emma in Kotihammas will numb your mouth very well before starting, so you don’t have to be stressed or scared at all.

I myself had pretty strong pain afterwards because my lips are very thin and all the ways tiny, they had to stretch my upper lip a lot and for a long time while working in my mouth which caused the most of pains. The sensitivity of teeth went worse while having temporary teeth in my mouth but I got rid of it for good after veneers were placed. Temporary teeth are yellowish and rough and it’s important to bite carefully with them. The preparing of dental veneers takes for around 1-2 weeks, so not for so long you have to wait to get your teeth done. I myself got used to my temporaries in few days.

4. HAMMASLAMINAATTIEN JA-KRUUNUJEN VALMISTUS
Valmiit jäljennökset toimitetaan hammastekinikolle, joka valmistaa hammaslaminaatit, sekä tarvittaessa hammaskruunut ja -implantit hammaslaboratoriossa. Kokonaisuudesta riippuen hammaslaminaattien valmistus kestää 1-2 viikkoa.
__________________________
4. PREPARATION OF DENTAL VENEERS AND CROWNS
When the mold of your teeth is done it will be sent to dental technician who will prepare the veneers, crowns and implants if needed in dental laboratory. Depending of the wholeness, the preparing of dental veneers will take for around 1-2 weeks.

5. HAMMASLAMINAATTIEN KIINNITTÄMINEN
Kun laminaatit ovat valmiit, on hammaslääkärin tehtävä sementoida ne suuhun. Tässä korostuu kokemus ja ammattitaito yhtälailla kuin hammaslaminaattien valmistuksessakin: laminaattien tarkoitus on asettua kauniisti hammasriviin ja kestää kulutusta, sekä totta kai, istua purentaan. Huolimattomasti tai vääränlaisilla materiaaleilla kiinnittäminen voi aiheuttaa mittavia haittoja.

Kotihammas on 100% kotimainen yritys, joten heidän asiakkaana voit luottaa siihen, että saamasi hoito on aina sekä turvallista että ensiluokkaista.
__________________________
5. DENTAL VENEER PLACEMENT
When the veneers are finished, it’s dentist’s job to cement them onto your teeth. Now the experience and competence of dentist is as highlighted as with preparing the dental veneers: the veneers should settle beautifully next to your own teeth, be durable and of course, fit perfectly on your bite. Carelessly cemented or cemented with wrong kind of material can cause serious problems afterwards and affect health.

Kotihammas is 100% Finnish company so as their client you can trust the treatment is always healthy, safe and high-quality.

HAMPAIDEN LAMINOINTI KOTIHAMPAASSA
En voisi olla tyytyväisempi lopputulokseen. Haljenneiden etuhampaiden aiheuttama vihlonta ja särkyi päättyi hampaiden pinnoitukseen ja kruunuttamiseen. Nyt voin myös taas syödä ja juoda normaalisti, kun haljenneita etuhampaita ei tarvitse tarvitse koko ajan varoa. Se, että koko hammasrivistöni on kuin uudesti syntynyt, vaikka edestä pinnoitettiin vain neljä hammasta, kertoo hammaslääkäri Emma Ylitalon sekä hänen assistenttinsa Niina Huittisen huikeasta ammattitaidosta. Omat hammaslaminaattini ovat keraamiset laminaatit, joilla saavutetaan korkea esteettinen lopputulos.
__________________________
CERAMIC TEETH VENEERS IN KOTIHAMMAS
I couldn’t be happier for the results we reached with Kotihammas and dentist Emma Ylitalo. The sensitivity and pain caused by cracked teeth ended for good when my teeth got fixed with veneers and crowns. Now I can again eat and drink normally as I don’t have to watch out all the time. It is unbelievable my whole teeth row looks like a new one despite we got fixed only four front teeth, this tells a lot about competence and passion for dentistry of Emma Ylitalo and her assistant Niina Huittinen. The veneers I have on my teeth now are ceramic, porcelain veneers, which enables the highly esthetic final result.

Hampaani laminoinnin jälkeen: hammaslaminaatit, Kotihammas
My teeth after laminating with ceramic dental veneers: dental veneers, Kotihammas
– – –

KERAAMISTEN HAMMASLAMINAATTIEN HINTA, HOIDON KESTO JA TOIPUMINEN
Hintahan se on aina ensimmäisenä mielessä. Kuinka paljon keraamiset hammaslaminaatit maksavat, onko tarpeellista laminoida kaikki hampaat, kuinka kauan hampaiden laminointi kestää ja kuinka nopeasti hampaiden laminoinnista toipuu?

Keraamisten hammaslaminaattien hinta
Hampaiden laminointi keraamisella laminaatilla Turun Kotihampaassa Emma Ylitalon vastaanotolla maksaa n. 700€ / hammas sisältäen sekä hammasteknikon että hammaslääkärin työn. Jos hammasrivistön muotoa täytyy muuttaa kruunuttamalla, kuten itselläni, laskee hammaslääkäri työlle erikseen kokonaishinnan. Jos hampaita täytyy poistaa ja tilalle laittaa implantti, pyörii hintahaitari noin 1900-2500€:n kieppeillä / hammas.

Hampaiden laminointi vaatii aina henkilökohtaisen hoitosuunnitelman, joten myös muodostuva hinta on yksilöllinen. Hoitosuunnitelman pyytäminen ei sido sinua ostamaan hoitoa. Kotihampaasta löytyy myös joustava rahoitusvaihtoehto.

Täytyykö kaikki hampaat laminoida
Jos laminaateilla halutaan korjata vaurioituneita hampaita, voidaan laminaatteja tehdä vain yksittäisiä. Jos hymy tahdotaan korjata esteettiseksi, esimerkiksi korjata hammasrivin muotoa tai väriä, on syytä laminoida vierekkäisiä hampaita useampi, toisinaan koko rivistö sekä ylhäältä että alhaalta. Juuri tästä syystä minun itseni tuli laminoida vähintään kaksi etuhammasta haljenneiden lisäksi, lopputulos ei olisi ollut esteettinen vain kahden etuhampaan korjaamisella, sillä materiaali poikkeaa aina ulkoisesti jonkin verran hampaan luonnollisesta ulkonäöstä. “Jänisefektin” välttääksemme päädyimme siis neljän etuhampaan korjaamiseen kruunuin ja laminaatein. Takahampaiden pelastaminen tapahtui myös kruunuttamalla.

Suosittelen lämpimästi konsultaatiokäyntiä Kotihampaassa Emma Ylitalon vastaanotolla, itse sain vastauksia kaikkiin mieltä asarruttaviin kysymyksiin niin hoidon terveellisyydestä, kestävyydestä kuin laajudestakin.

Hoidon kesto ja toipuminen hammaslaminaattien jälkeen
Hoidon kesto riippuu hoidon laajuudesta. Tyypillinen läpivientiaika on kahdesta viikosta kuukauteen. Toipuminen hammaslaminaattien sementoinnin jälkeen kesti itselläni pari päivää, tämä näkyi arjessa ienten hellyytenä, mikä vaikutti ainoastaan hampaiden harjaukseen. Omassa sähköhammasharjassani on ‘hellävarainen’-toiminto, joka oli erityisen oivallinen näinä päivinä.
__________________________
HOW MUCH DENTAL VENEERS COST, HOW LONG DOES IT TAKE TO GET DENTAL VENEERS AND HOW LONG THE RECOVERY TAKES?
The price is the first thing we all think about, obviously. How much dental veneers cost, is it necessary to fix all teeth at a time, how long the dental veneer process takes and how about the recovery after teeth laminating?

How much dental veneers cost?
In Kotihammas Turku at Emma Ylitalo’s reception the ceramic veneers costs around 700€ ($800) / tooth including the work of dental technician and dentist. If your teeth row has to get changed with dental crowns, like mine, the dentist will calculate the personal total price for wholeness. If you need a teeth removal and dental implant, the price will be set around 1900-2500€ ($2100-2800) / tooth.

Do I have to get all teeth laminated?
If you want to get cracked teeth fixed, dental veneers is great option. You don’t have to get your all teeth fixed or more than just injured ones if you don’t want, but you can hire a dentist to fix the broken ones only. If you are reaching an esthetic change, like for example changing the shape of teeth or row, or the shade of color, it is necessary to laminate several adjacent teeth, sometime upper and lower ones. That’s why I needed to get more than only two of cracked teeth fixed in front, it would have not been beautiful to put veneers on two front teeth only, but given me a “rabbit-effect”. That’s why we chose crowns and veneers to put onto four front teeth. The teeth laminating is always personal as we all have different structure and unique bite.

I warmly recommend the consultation visit at Emma Ylitalo’s reception in Kotihammas. I got answers for all the questions I had on my mind like about if veneers are healthy choice, about duration, the process itself.. everything.

How long does it take to get dental veneers and how long do teeth hurt when you get veneers?
On average, the process of porcelain veneers from first appointment to final placement takes around 2-4 weeks. With myself the recovery after cementing the veneers onto my teeth took couple of days only. This showed as sensitivity of gums while only brushing my teeth, I have an electric toothbrush with feature for sensitive teeth which was very optimal choice for those couple of days.

Oma tulokseni: hammaslaminaatit, Kotihammas, Turku
My final result: dental veneers, Kotihammas, Turku
– – –

MIKSI HAMMASLAMINAATIT?

1. Vaihtoehto hampaiden oikomiselle. Hammaslaminaateilla ja -kruunuilla voidaan korjata hammasrivistön muotoa helposti ja nopeasti. Aina hampaiden oikomishoidot eivät ole mahdollisia, lisäksi oikominen aikuisiällä on kallista ja pitkäkestoista, eikä tulos välttämättä ole pysyvä.
_ _ _
2. Pysyvästi valkoiset hampaat. Hammaslaminaattien avulla pääset helposti eroon valkaisukierteestä, lisäksi väristä tulee tasainen. Hammaslaminaatit pitävät värinsä toisin kuin omat hampaat. Pitkällä aikavälillä laminaatit siis maksavat itsensä takaisin.
_ _ _
3. Vahvemmat purupinnat. Uusilla hampailla pureminen onnistuu vaivattomammin ja miellyttävämmin. Kun lohjenneet hampaat saavat uudet purupinnat, eron huomaa.
_ _ _
4. Eroon hampaiden vihlomisesta. Omat hampaani alkoivat vihloa sietämättömästi halkeamisen myötä, vihlonta tuntui lopulta kauttaaltaan ja syömisestä, juomisesta ja nukkumisesta tuli hankalaa. Kun lohjenneet etuhampaat pinnoitettiin ja kruunutettiin, jäi niiden vihlontakin historiaan.
_ _ _
5. Puhtaanapito helpottuu. Haljenneiden hampaideni puhtaanapito muuttui hankalaksi, hampaita ei voinut enää langata tuttuun tapaan ja harjatessa täytyi olla erityisen varovainen, jotta lohkeamat eivät pahenisi. Kun hampaisiin saatiin uudet pinnat, helpottui puhtaanapito merkittävästi. Laminoitujen hampaiden lankaaminen ja peseminen on todella helppoa. Toki hampaiden puhtaanapidon merkitys myös korostuu, kun hampaat laminoidaan. Laminointi ei estä hampaiden reikiintymistä tai suojaa tulehduksilta.
_ _ _
6. Uusi ulkonäkö. Jos hampaasi ovat epäsymmetriset, halkeilleet tai eivät jostain muusta syystä miellytä silmääsi, on hampaiden laminointi ja kruunuttaminen oivallinen tapa korjata hymyn estetiikkaa.
__________________________
REASONS TO CHOOSE DENTAL VENEERS?

1. Great alternative for braces. With dental veneers, crowns and implants it’s possible to change the shape and position of teeth and row easily and quickly. Not always orthodontics for cosmetic purpose is possible. It’s anyway very expensive, seeing results takes a long time and not always the results are permanent.
_ _ _
2. White teeth permanently. With dental veneers you get rid of teeth whitening, the color of veneers you choose is permanent but also steady. By time dental veneer can be smart investment.
_ _ _
3. Stronger bite. With new teeth you are going to able to bite stonger and better, eating will be easier and comfier. When cracked teeth get fixed, you will not only see it, but feel it as well.
_ _ _
4. Get rid of teeth sensitivity. My teeth became awfully sensitive after four of them cracked up which after all it affected eating, drinking and even sleeping. When cracked front teeth got fixed with veneers and crowns the sensitivity of them ended for good.
_ _ _
5. Veneers make cleansing easier. When my teeth cracked up the cleansing became such a nightmare, I was not able to floss my teeth the normal way anymore and while brushing I needed to be extra careful. When I got my teeth fixed with veneers and crowns, the cleansing got normal again. The flossing is easy and comfier than ever before. Of course you still need to take good care of your dental hygiene by veneers, teeth laminating not eliminate the possibility of teeth decay and infections.
_ _ _
6. New look. If you have asymmetrical or cracked teeth or if you are unhappy for the shape of shade of them, the fixing with ceramic veneers and crowns is a fabulous option for cosmetic restoration.

EI OLE SAMA MISSÄ JA KENELLÄ HAMPAANSA HOIDATTAA
Hammaslaminaattien ja -kruunujen valmistus on taidokasta käsityötä eli lopputulos on tekijänsä näköinen. Esteettisiä hoitoja suunnitellessa onkin erityisen tärkeää valita hammaslääkäriasema, josta löytyy estetiikkaan perehtynyt hammaslääkäri. Jokainen meistä on saanut syntymälahjana omanlaisensa uniikin purukaluston ja jokaiselle se merkitsee eri asioita. Toisille hampaat ovat vain väline pureskella, toisille hampaat taas merkitsevät lisäksi ulkonäköä ja hyvinvointia.

Estettiikkaa ymmärtävä hammaslääkäri varmistaa, että hammaslamitaatit ovat paitsi käytännölliset myös ulkoisesti viehättävät. Ammattitaitoinen hammaslääkäri osaa ohjata hammaslaminaattien ja -kruunujen valmistuksen tarkoitukseen sopivalle hammasteknikolle. Kun laminaatit on valmistettu taidokkaasti ja ammattitaidolla, ne näyttävät suussa aidoilta ja terveiltä hampaita. Ammattitaitoinen, kokenut hammasteknikko valmistaa sellaiset hammaslaminaatit ja -kruunut, jotka sopivat sekä tyyliltään, muodoltaan että väriltään kullekin asiakkaalle henkilökohtaisesti. Onnistuneet hammaslaminaatit ovat siis hammaslääkärin ja hammasteknikon hyvää yhteistyötä.
__________________________
IT DOES MATTER WHERE YOU GET YOUR TEEHT DONE AND WHO DOES IT
Preparing the dental veneers and crowns is all about skilled handicrafts. And as you all know, we are all different with our skills. When you are planning a cosmetic dental fix it is very important to choose a dental clinic that has a dentist with wide experience of cosmetic dentistry treatments. We all have unique mouth with personal bite and teeth and for all of us it means different kind of things. For some people it is just a way to bite and and eat, and for others the teeth are part of look and wellbeing additional.

The dentist who has an experience of cosmetic dentistry treatments makes sure that veneers will be not only practical, but attractive as well. Competent dentist knows how to choose the best dental technician to prepare the certain veneers and crowns for each clients. When veneers and crowns have been prepared skillfully, they look real and healthy in mouth next to your own teeth. Competent dental technician prepares the veneers and crowns that fits nicely on your style, age and looks by following the shades and shapes and right kind of techniques. So after all the beautiful dental veneers are successful teamwork of dentist and dental technician.

Hammaslääkäri Emma Ylitalolla on kokemusta haastavammistakin tapauksista sekä ymmärrystä estetiikan päälle. Emma on myös poistanut hammaslaminaatteja. Jos suussasi siis nököttää lamiinatit joihin et ole tyytyväinen, on tässä etsimäsi hammaskeiju. Ota reippaasti yhteyttä Turun Kotihampaaseen ja kysäise konsultaatiokäyntiä Emmalle, jos vastaavat asiat ovat mielen päällä. Suosittelen Kotihammasta ja hammaslääkäri Emma Ylitaloa isolla kädellä. Oma hammashoitoni jatkuu Kotihampaassa ja seuraavaksi päämme aloittamaan takahampaiden korjausta.

Lisäksi en voi olla korostamatta Kotihampaan erottovuutta muista hammaslääkäriasemista rennolla ja kodinomaisella tunnelmalla. Tämä ei näy ainoastaan vastaanoton sisustuksessa vaan Kotihampaan henkilökunta on siellä ihan oikeasti sinua varten.

Kiitos parhaasta hammashoidosta Kotihammas, Emma Ylitalo ja Niina Huittinen! ❤️
__________________________
The dentist Emma Ylitalo has a wide experience of cosmetic dentistry treatments and also about challenging situations. Her deep empathy enables incredible results as she understands exactly what do you need, want and wish. Emma has also removed dental veneers, so if you have veneers you are not happy with, Emma is the perfect person to get them fixed and replaced with new ones. Do not hesitate to contact Kotihammas and ask a consultation appointment for Emma Ylitalo if you are planning cosmetic dentistry treatments. I am recommending Kotihammas and dentist Emma Ylitalo from all my heart. My own dental care continues with Kotihammas and next we are able to start fixing my back teeth.

Additional I need to say how wonderfully Kotihammas stands out from other dental clinics. The atmosphere in Kotihammas is always very comfy, homy and makes you feel like you visited at friend instead dentist actually. It wipes away fears and stress and the staff makes you feel you are welcome and they are always ready to serve you.

Thank you for the best care and best dentistry treatments Kotihammas, Emma Ylitalo and Niina Huittinen! ❤️